Địa chỉ:
Khu liên hợp Xử lý Chất thải Đa PhướcXã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam.
Tel: +84 - 28 - 3778 - 0588 Fax: +84 - 8 - 3778 - 0589
Văn phòng đại diện 42 - Lý Văn Phức - Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam
Tel: +84 - 28 - 3820 - 5958 Fax: +84 - 8 - 3820 - 3240
Liên hệ bằng email: vws@vnwaste.com.
http://vnwaste.com